Show archive
Abrupt van druppel naar bel, en turbulentie door schuurpapier - stel promoveert op Vloeistoffysica
Een druppel die verdampt als hij omgeven wordt door bijvoorbeeld een gel, verandert in een bel van ongeveer dezelfde grootte. En de stroming langs een gekromd oppervlak dat glad is of voorzien van schuurpapier, leert ons meer over turbulentie onder verschillende omstandigheden. Twee heel verschillende onderwerpen uit de vloeistofdynamica komen samen als op vrijdag 15 januari Myrthe Bruning en Pieter Berghout, die een relatie hebben, allebei promoveren aan de Universiteit Twente. Het zijn ook nog eens de 99ste en de 100ste promotie in de groep Physics of Fluids.
RIVM, laat wetenschapsadvies zien en maak dan pas beleid - CORONA
De coronacrisis treft alle landen. Sommige landen missen de middelen om er iets aan te doen, en anderen ontbreekt het aan de wil. Maar zeker in West-Europa zijn zowel de wil als de middelen aanwezig om de pandemie te bestrijden. Toch doen niet alle landen dat even goed. In de lente kon men dat nog wijten aan gebrek aan kennis, maar nu zijn de verschillen veelzeggend.
ERC starting grant for Dominik Krug - Bubble-particle collisions in turbulence
UT researcher Dominik Krug is to receive a European Research Council Starting Grant of 1.5 million euros for his research on bubble-particle collisions in turbulence. ERC Starting Grants are awarded for pioneering research proposals, enabling early career scientists to found and build their own research group.
Onderzoek wijst uit: mondkapjes in kroeg ‘absoluut noodzakelijk’
Het is absoluut noodzakelijk in cafés mondkapjes te dragen. Dat geldt ook voor andere binnenruimten waar meer mensen bij elkaar komen en in voetbalstadions. Eerste resultaten van een groot onderzoek dat vooraanstaand hoogleraar en natuurkundige Detlef Lohse van Universiteit Twente uitvoert, wijzen uit dat kleine druppeltjes in de lucht een grotere rol bij de verspreiding van het virus spelen dan werd gedacht.
Suppressing the coffee-stain effect
The ‘coffee-stain’ effect is a well-known effect in physics and daily life: a dark-coloured edge remains when a fluid, containing particles, evaporates. This is caused by an ‘avalanche’ of particles moving to the outer edge, UT scientists showed in an earlier publication. In inkjet and 3D printing, this is an undesired effect. The effect can be suppressed by modifying the surface using an oily layer, researchers now show in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).
Turbulentie en ademvocht voeren virussen meters ver
We noemen het al de ‘anderhalve meter samenleving’ en raken eraan gewend, afstand te houden. Maar waar komt deze afstandsnorm vandaan, en wat weten we eigenlijk over de druppels in onze adem of bij een niesbui, als potentiële transporteurs van het coronavirus? De complexe turbulente stroom van vochtige warme lucht uit de keel die deze druppels meevoert, kan maken dat ze een veel groter bereik hebben dan anderhalve meter. Zeker als ze gedragen worden door de wind of de luchtstroom van een airconditioner, schetst vloeistoffysicus prof. Detlef Lohse van de Universiteit Twente, in zijn artikel in het meinummer van ‘Physik Journal’.
NWO subsidie voor Turbulentie door ‘slimme’ deeltjes - Shaping turbulence with smart particles
Turbulentie, de alomtegenwoordige stromingstoestand, vertoont een sterke tendens om homogeen en isotroop te worden op kleine stromingsschalen. Met toepassing van ‘slimme’ deeltjes, geschikt voor beïnvloeding van de kleinste stromingsschalen, onderzoeken prof. dr. Roberto Verzicco dr. ir. Sander Huisman, dr. ir. Richard Stevens en prof. dr. Detlef Lohse (allen faculteit TNW) hoe ze nieuwe vormen van turbulentie kunnen ontwerpen en maken.
2020 Soft Matter Lectureship awarded to Valeria Garbin
Valeria Garbin studied Physics at the University of Padua and received her PhD from the University of Trieste in Italy. She was a Rubicon fellowship in the Physics of Fluids group at the University of Twente, and a postdoc at the University of Pennsylvania, before starting her research group at Imperial College London in 2012. She joined the Department of Chemical Engineering at the Delft University of Technology in 2019. Her current research focuses on soft materials under flow and deformation, particularly the extreme deformation conditions of cavitation, which are central to biomedical ultrasound and bioprocessing; and of processing flows used to create advanced materials and formulated products.
'ice-skating' droplets move in orbits
They look like planets. Two droplets move in orbits on an ice cold fluid surface. They attract each other, and by almost frictionless movement on their own vapour, they skate around each other. It is a fascinating mechanism that could be used for preparing and transporting biological samples with a minimum of contamination. Researchers of the University of Twente publish about this in their paper ‘Capillary Orbits’ in Nature Communications of 2 September.

Protecting buildings against fire - NWO VENI Grant Guillaume Lajoinie
Fire-retardant coatings protect steel constructions due to a chain of chemical reactions when exposed to heat. These change the coating into a thick, insulating layer. Current coatings are all based on chemistry and offer little room for improvement. Therefore, the Physics of Fluids group at the UT and the company PPG are developing a completely new fire-retardant coating based on microscopic water droplets. Assistant Professor Guillaume Lajoinie received a 250.000 euro NWO Veni grant to develop this idea.

The 10th Complex Motion in Fluids 2021
21st Internation Couette–Taylor Workshop
AQUA
Max Planck Gesellschaft
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
Facebook
YouTube