Show latest
Dertien grensoverschrijdende verkennende samenwerkingsprojecten aan de slag met ElektroChemische Conversie en Materialen
Towards upscaling alkaline electrolysis: Pushing the limits of interfacial transport Prof. dr. D. Lohse, prof.dr.ir. R.G.H. Lammertink, dr. D.J. Krug, prof.dr.ir. M. Odijk, prof.dr.ir. A. van den Berg, dr. J.A. Wood (UT), Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (DE), Nobian, TU Dresden (DE) Waterstof (H2), geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit, kan een integraal onderdeel zijn van onze energiestrategie. Met de huidige technologie kan dit proces echter niet economisch worden uitgevoerd. Dit onderzoeksprogramma zal fundamentele inzichten uit chemie, stromingsleer en engineering combineren om meer efficiënte en opgeschaalde technologieën te ontwikkelen voor waterstofproductie door alkaline elektrolyse door beter begrip van grensvlaktransportlimitaties.
Winning Video Contest APS-DFD “Gallery of fluid motion”
The gallery of fluid motion is an international annual contest in which videos and images compete for the aesthetic and science of contemporary fluid mechanics, and it is given during the American Physics Society conference on Fluid Dynamics. Our winning video entry is called “The Yarning Droplet” by Carola Seyfert (PhD) and Alvaro Marin (Assoc. Prof.). Music by Rodrigo Ezeta (PoF alumnus). This is the 3rd gallery of fluid motion winning entry for Alvaro Marin and the 11th for the Physics of Fluids cluster at the University of Twente.
Aurel Stodola medal awarded to Professor Detlef Lohse
The Aurel Stodola Lecture Series commemorates the personality and seminal contributions of Prof. Aurel Stodola in the early 20th century whose work on applied thermodynamics has guided many engineers and engineering developments worldwide. The Department of Mechanical and Process Engineering (D-MAVT) elected Prof. Dr. Detlef Lohse as the 2021 Laureate of the Aurel Stodola Lecture.
Microswimmers May Shepherd Large Liquid Volumes
Microswimmers can serve as cargo carriers that move deep inside complex flow networks. When a school collectively entrains the surrounding fluid, their transport capacity can be enhanced. This effect is quantified with good agreement between experiments with self-propelled droplets and a confined Brinkman squirmer model. The volume of liquid entrained can be much larger than the droplet itself, amplifying the effective cargo capacity over an order of magnitude, even for dilute schools. Hence, biological and engineered swimmers can efficiently transport materials into confined environments.
Windbreaks May Improve Wind Farm Power
Cost-effective ways to produce more renewable energy are critical in the fight against climate change. New simulations suggest that windbreaks—barriers, such as walls or rows of trees—can improve the power generation of wind farms by as much as 10% [1]. Previous work suggested that windbreaks can help individual wind turbines but that they are counterproductive for very large wind farms. The new work is the first simulation of a realistic wind farm with windbreaks. The researchers involved hope that their work will lead to improved efficiency in real wind farms.
Wind turbines unexpectedly more productive behind hill
If someone asked you to name the ideal place to build a wind turbine, chances are your first answer would not be “behind a hill”. Yet researchers from the University of Twente have discovered that in some cases wind turbines can actually produce more energy in that position than in a wide, open landscape. In an article published in the leading scientific journal Renewable Energy, Dr Luoqin Liu and Dr Richard Stevens (Faculty of Science and Technology) show in a series of simulations that wind turbines behind hills can generate up to 24% more energy.
Exhaled Droplets Grow in Size on Cool Days
The COVID-19 pandemic has focused attention on the respiratory droplets produced by breathing, coughing, and singing. Numerical simulations of a cough now show [1] that in cooler, more humid air, these droplets first grow before evaporating and shrinking—they don’t continuously evaporate, as previous research has suggested. The growth occurs when warm, humid breath interacts with colder air, producing a plume of water-vapor-saturated air—an effect that leads to the familiar “frosty” breath on cold days. The enlargement of cough droplets inside this plume causes them to survive longer than they do at higher temperatures, potentially allowing an infected person to spread an airborne disease to people located farther away.
Overdracht van Corona via Aerosolen, stand van de wetenschap na een jaar van pandemie
In een recent webinar van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) kwamen sprekers uit de verschillende relevante disciplines bijeen om de huidige inzichten in de verspreiding van het Coronavirus, via aerosolen, te bespreken. Na de bijeenkomst hebben wetenschappers van de Universiteit van Cambridge, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente, onder wie UT-vloeistoffysicus prof Detlef Lohse, een informatiedocument opgesteld met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het document ‘Aerosolen, ventilatie en COVID19’ is nu online beschikbaar.
Windparken profiteren van sterke stroming in lagere atmosfeer
Krachtige luchtstromingen in de lagere atmosfeer, de zogenaamde ‘low-level jets’ hebben invloed op de prestaties van windmolenparken. De hoogte waarop dit effect plaatsvindt, maakt het verschil: stroomt het op het niveau van de windturbine, erboven of eronder? Die hoogte bepaalt of alle molens in het park van de stroming kunnen profiteren, of alleen de turbines op de eerste rij. Dit laten onderzoekers van de Universiteit Twente zien in het Journal of Renewable and Sustainable Energy.
'Mayonnaise' shows extreme behaviour in turbulent flow
When water and oil form an emulsion inside a strong turbulent flow, this emulsion consists of either water-in-oil droplets or oil-in-water droplets. The turning point between these two is spectacular, researchers of the University of Twente now show: it can make a difference of liquid friction of a factor six. The size of the droplets changes equally fast. This effect may have consequences for the transport of oil or nutrients. The paper, informally already known as ‘the mayonnaise paper’ is in Physical Review Letters and highlighted as an ‘Editor’s suggestion’.
Trillende nanodruppels kunnen doordringen in tumor
Minuscule druppels naar een tumor sturen en die ter plekke met een gefocusseerde geluidbundel laten verdampen: het kan een manier zijn om de tumor te beschadigen of lokaal medicijnen af te leveren. Onderzoekers van de Universiteit Twente laten nu een nieuw fenomeen zien dat de druppelverdamping in gang zet: het gebeurt precies bij de akoestische resonantiefrequentie en zorgt voor een snelle en efficiënte verlaging van de druk in de druppel, tot ónder de drempelwaarde voor verdamping. De onderzoekers publiceren erover in Physical Review Letters.
How to (Literally) Drive the Coronavirus Away
What’s the transmission risk inside a car? An airflow study offers some insight for passengers and drivers alike. In a new study, Varghese Mathai (PhD alumnus from POF group) and three colleagues at Brown University — Asimanshu Das, Jeffrey Bailey and Kenneth Breuer — used computer simulations to map how virus-laden airborne particles might flow through the inside of a car. Their results, published in early January in Science Advances, suggest that opening certain windows can create air currents that could help keep both riders and drivers safe from infectious diseases like Covid-19.
Abrupt van druppel naar bel, en turbulentie door schuurpapier - stel promoveert op Vloeistoffysica
Een druppel die verdampt als hij omgeven wordt door bijvoorbeeld een gel, verandert in een bel van ongeveer dezelfde grootte. En de stroming langs een gekromd oppervlak dat glad is of voorzien van schuurpapier, leert ons meer over turbulentie onder verschillende omstandigheden. Twee heel verschillende onderwerpen uit de vloeistofdynamica komen samen als op vrijdag 15 januari Myrthe Bruning en Pieter Berghout, die een relatie hebben, allebei promoveren aan de Universiteit Twente. Het zijn ook nog eens de 99ste en de 100ste promotie in de groep Physics of Fluids.
RIVM, laat wetenschapsadvies zien en maak dan pas beleid - CORONA
De coronacrisis treft alle landen. Sommige landen missen de middelen om er iets aan te doen, en anderen ontbreekt het aan de wil. Maar zeker in West-Europa zijn zowel de wil als de middelen aanwezig om de pandemie te bestrijden. Toch doen niet alle landen dat even goed. In de lente kon men dat nog wijten aan gebrek aan kennis, maar nu zijn de verschillen veelzeggend.
ERC starting grant for Dominik Krug - Bubble-particle collisions in turbulence
UT researcher Dominik Krug is to receive a European Research Council Starting Grant of 1.5 million euros for his research on bubble-particle collisions in turbulence. ERC Starting Grants are awarded for pioneering research proposals, enabling early career scientists to found and build their own research group.
Onderzoek wijst uit: mondkapjes in kroeg ‘absoluut noodzakelijk’
Het is absoluut noodzakelijk in cafés mondkapjes te dragen. Dat geldt ook voor andere binnenruimten waar meer mensen bij elkaar komen en in voetbalstadions. Eerste resultaten van een groot onderzoek dat vooraanstaand hoogleraar en natuurkundige Detlef Lohse van Universiteit Twente uitvoert, wijzen uit dat kleine druppeltjes in de lucht een grotere rol bij de verspreiding van het virus spelen dan werd gedacht.
Suppressing the coffee-stain effect
The ‘coffee-stain’ effect is a well-known effect in physics and daily life: a dark-coloured edge remains when a fluid, containing particles, evaporates. This is caused by an ‘avalanche’ of particles moving to the outer edge, UT scientists showed in an earlier publication. In inkjet and 3D printing, this is an undesired effect. The effect can be suppressed by modifying the surface using an oily layer, researchers now show in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).
Turbulentie en ademvocht voeren virussen meters ver
We noemen het al de ‘anderhalve meter samenleving’ en raken eraan gewend, afstand te houden. Maar waar komt deze afstandsnorm vandaan, en wat weten we eigenlijk over de druppels in onze adem of bij een niesbui, als potentiële transporteurs van het coronavirus? De complexe turbulente stroom van vochtige warme lucht uit de keel die deze druppels meevoert, kan maken dat ze een veel groter bereik hebben dan anderhalve meter. Zeker als ze gedragen worden door de wind of de luchtstroom van een airconditioner, schetst vloeistoffysicus prof. Detlef Lohse van de Universiteit Twente, in zijn artikel in het meinummer van ‘Physik Journal’.
NWO subsidie voor Turbulentie door ‘slimme’ deeltjes - Shaping turbulence with smart particles
Turbulentie, de alomtegenwoordige stromingstoestand, vertoont een sterke tendens om homogeen en isotroop te worden op kleine stromingsschalen. Met toepassing van ‘slimme’ deeltjes, geschikt voor beïnvloeding van de kleinste stromingsschalen, onderzoeken prof. dr. Roberto Verzicco dr. ir. Sander Huisman, dr. ir. Richard Stevens en prof. dr. Detlef Lohse (allen faculteit TNW) hoe ze nieuwe vormen van turbulentie kunnen ontwerpen en maken.
2020 Soft Matter Lectureship awarded to Valeria Garbin
Valeria Garbin studied Physics at the University of Padua and received her PhD from the University of Trieste in Italy. She was a Rubicon fellowship in the Physics of Fluids group at the University of Twente, and a postdoc at the University of Pennsylvania, before starting her research group at Imperial College London in 2012. She joined the Department of Chemical Engineering at the Delft University of Technology in 2019. Her current research focuses on soft materials under flow and deformation, particularly the extreme deformation conditions of cavitation, which are central to biomedical ultrasound and bioprocessing; and of processing flows used to create advanced materials and formulated products.
'ice-skating' droplets move in orbits
They look like planets. Two droplets move in orbits on an ice cold fluid surface. They attract each other, and by almost frictionless movement on their own vapour, they skate around each other. It is a fascinating mechanism that could be used for preparing and transporting biological samples with a minimum of contamination. Researchers of the University of Twente publish about this in their paper ‘Capillary Orbits’ in Nature Communications of 2 September.

Protecting buildings against fire - NWO VENI Grant Guillaume Lajoinie
Fire-retardant coatings protect steel constructions due to a chain of chemical reactions when exposed to heat. These change the coating into a thick, insulating layer. Current coatings are all based on chemistry and offer little room for improvement. Therefore, the Physics of Fluids group at the UT and the company PPG are developing a completely new fire-retardant coating based on microscopic water droplets. Assistant Professor Guillaume Lajoinie received a 250.000 euro NWO Veni grant to develop this idea.
'The liquid helix' and the teapot effect
Who has never spilled water, tea or wine while pouring it? Pouring liquids is difficult because they tend to cling to the bottle or the teapot spout rather than flowing directly into your cup or glass. A team of scientists from the University of Twente, the University of Amsterdam and Saxion University of Applied Sciences put a new spin on this annoying ‘teapot effect’ by using it to form liquid helices. Their results were published in Physical Review Letters this week.
Detlef Lohse received Max Planck Medal

Vici-subsidie voor Devaraj van der Meer - Impact van een kokende druppel
UT-onderzoeker prof. Devaraj van der Meer (MESA+) wil onderzoek doen naar de impact die een kokende druppel heeft. Hij ontvangt daarvoor een Vici-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 2012 ontving hij al een Vidi.
Alexander Blass wins NWO Physics@Veldhoven Poster prize

Oliedruppel gaat spontaan zweven boven ijskoud oppervlak 'Leidenfrost-effect', maar dan anders
Een druppeltje olie dat wordt neergelegd op een erg koud vloeistofoppervlak, gaat kort daarna uit zichzelf bewegen, in rechte lijnen en vele minuten lang, zelfs als het druppeltje eenmaal bevriest. Dat is eigenlijk het omgekeerde van wat er gebeurt als een druppeltje water beweegt op een heet oppervlak, het bekende ‘Leidenfrost effect’. Onderzoekers van het MESA+ Instituut van de Universiteit Twente publiceren over de verrassende ‘koude versie’ van het effect in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Innovation Industries investeert 1 miljoen euro in UT-spin-off IamFluidics
Het Nederlandse hightech investeringsfonds Innovation Industries investeert 1 miljoen euro in IamFluidics. Het spin-off bedrijf van de Universiteit Twente richt zich op het maken en manipuleren van minuscule vloeistofdruppels en ontwikkelde de nieuwe technologie ‘inair microfluidics’. De investering versnelt de doorontwikkeling van deze technologie evenals de introductie daarvan in diverse markten.  IamFluidics BV werd dit jaar opgericht vanuit onderzoek van de vakgroepen ‘Developmental BioEngineering’ en ‘Physics of Fluids’. Op basis van de unieke in-air microfluidics technologie combineert IamFluidics minuscule vloeistofstralen in de lucht. Daardoor kunnen nieuwe microdeeltjes van verschillende materialen tot duizend keer sneller worden geproduceerd. Met de in-air microfluidics technologie zijn tal van nieuwe toepassingen mogelijk, zoals 3D printen met levende cellen. Microdeeltjes worden gebruikt in materialen en composieten in veel verschillende industrieën, zoals persoonlijke verzorging, gezondheidszorg, voeding en kleding. In de gezondheidszorg worden microdeeltjes bijvoorbeeld gebruikt in medicijnen of als contrastvloeistof voor ultrasound of MRI-onderzoek.  
Overijssel PhD-award voor Xiaojue Zhu - uitgereikt tijdens Dies Natalis 2018
Xiaojue Zhu promoveerde in februari 2018 Cum Laude bij prof.dr. Detlef Lohse en prof. Roberto Verzicco. Zijn thesis heet “Taylor-Couette and Rayleigh-Bénard turbulence: the role of the boundaries”. De meeste mensen kennen turbulentie vooral als onprettig verschijnsel tijdens het vliegen, maar we hebben er eigenlijk altijd wel mee te maken. Als we meer begrijpen van turbulentie, kunnen we bijvoorbeeld het weer/klimaat ook beter begrijpen, of oceaanstromingen. Ook de stroming van ons bloed in de grote bloedvaten kan turbulent zijn: dat speelt bijvoorbeeld een rol bij het vervangen van een hartklep.
Detlef Lohse - receives the Max-Planck-Medaille 2019
De Max Planck-Medaille, de hoogste onderscheiding voor theoretische natuurkunde die de Deutsche Physikalische Gesellschaft internationaal toekent, gaat naar UT-hoogleraar Detlef Lohse, voor zijn onderzoek naar de fysica van bellen en turbulentie. De medaille is eerder uitgereikt aan grote natuurkundigen als Albert Einstein, Niels Bohr en Erwin Schrödinger. De medaille wordt in maart 2019 uitgereikt.
AQUA – Water Quality in Maritime Hydrodynamics
Beter begrip van bellen in maritieme technologie Luchtbellen in water dempen onderwatergeluid en verminderen de wrijving onder een schip waardoor het minder brandstof nodig heeft. Hoewel het gedrag van luchtbellen in zoet water redelijk bekend is, gedragen bellen zich in zout zeewater heel anders. In dit programma vergelijken de onderzoekers luchtbellen in verschillende soorten water, variërend van zoet water tot natuurlijk zeewater, om te begrijpen hoe je ze kunt gebruiken om wrijving, geluidsvoortplanting en cavitatie te sturen. Uiteindelijk doel is om te kunnen voorspellen hoe de waterkwaliteit de luchtbellen beïnvloedt. Zie onze website voor meer informatie.
Xiaojue Zhu wint NWO Natuurkunde Proefschriftprijs
Met zijn proefschrift 'Taylor-Couette and Rayleigh-Bénard turbulence with rough walls: the role of the boudaries’' wint UT'er Xiaojue Zhu, uit de groep Physics of Fluids, de NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs 2018. Om uitmuntend wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers te belonen heeft NWO in 2010 de jaarlijkse NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs ingesteld. Winnaar Xiaojue Zhu schreef vorig jaar het beste natuurkundige proefschrift en ontvangt een bedrag van 10.000 euro. Hij promoveerde op 16 februari 2018 aan de Universiteit Twente bij prof.dr. Detlef Lohse en Prof. Roberto Verzicco. Zhu ontvangt zijn prijs op 22 januari 2019 tijdens het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

De wetenschap van druppels en bellen leeft op in Twente
Druppels en bellen veranderen de stroming van vloeistoffen. En de weerstand tussen water en de scheepswand. Vloeistofonderzoekers aan de Universiteit Twente hebben er hun specialisme van gemaakt.
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde artikel
NTvN heeft in hun magazine over ons artikel in Physical Review Letters) een stuk geschreven. Zie het artikel van NTvN hier.
UT-studenten ontrafelen natuurkunde achter ultieme ‘water bottle flip’ Youtube-hype leidt tot serieuze wetenschappelijke publicatie
Jacco Snoeijer and Alvaro Marin have just published a paper in American Journal of Physics together with 6 first years students on the physics of Water Bottle Flipping. If you search into the air. In successful attempts, the bottles land squarely on their base and remain upright. During the bachelor course in Module 1, coordinated by Jacco Snoeijer, the students need to team up and perform a physics project of their choice. In this case, the students decided to explore the physics behind water bottle flipping. Together with the students, Alvaro Marin and Jacco Snoeijer turned the project into a scientific publication that it has YouTube for ‘water bottle flipping’, you will find almost 400,000 video clips in which people throw bottles of water – spinning end over end – been just published in American Journal of Physics (Vol.86, Issue 10), and don’t miss the video: featuring original music from Rodrigo Ezeta, Mazi Jalaal and Alvaro Marin!
Detlef Lohse wins Balzan Prize 2018
Detlef Lohse, hoogleraar Physics of Fluids aan de UT, krijgt de prestigieuze Balzan Prize 2018 voor zijn werk op het gebied van vloeistofdynamica. Dit heeft de Italiaans-Zwitserse Balzan Foundation vandaag bekend gemaakt in Milaan. De prijs, waaraan een geldbedrag van 750.000 Zwitserse Franken is verbonden, zal hij in november in ontvangst nemen in Rome.
Richard Stevens ontvangt ERC Starting Grant
Onderzoekers dr. Massimo Sartori (Faculteit ET) en dr. ir. Richard Stevens (Faculteit TNW) ontvangen ieder een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro. Van de in totaal 3.170 ingediende onderzoeksvoorstellen werd slechts 13 procent gehonoreerd. ERC Starting Grants worden toegekend voor baanbrekende onderzoeksvoorstellen en bieden de onderzoekers de gelegenheid om hun eigen groep op te bouwen.
NWO Veni grant for Guillaume Lajoinie
The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) awarded a Veni grant to three young UT scientists. Suzanne Janssen (communication studies), Guillaume Lajoinie (phyics of fluids) and Jelmer Renema (photonics) get the opportunity of working out their own scientific ideas, for the coming three years. In this funding round, NWO could grant 154 research proposals, on a total number of 1115. Veni, 250,000 euros for scientists who recently did their PhD, is part of the ‘Vernieuwingsimpuls’ programme (Innovational Research Incentives Scheme) with grants in three phases of academic careers: Veni, Vidi, Vici.
Hot nanoparticles produce giant and explosive bubbles
When gold nano particles in water are illuminated by a laser, they get very hot: well above the boiling point of water. The formation of vapour bubbles caused by this, is well-known. New experiments, however, using a very high speed camera, now show that before this, a bubble is formed that is much larger and, subsequently, explodes violently. For energy conversion of the particles to the liquid they are in, this discovery of early phase dynamics is very important. Researchers of the University of Twente and the University of Utrecht in The Netherlands now publish these new results in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Nanoparticles locally speed up the boiling of water when laser light illuminates them. At the surface of the particles, electrons collectively oscillate. Vaporization via these so-called ‘plasmons’ is much stronger than in case you would just locally heat the water using a laser. Until now, the ‘early youth’ of this bubble formation was not taken into account, while this first phase of nucleation and early dynamics determines the subsequent phases to a high extent.
Vici-subsidie voor onderzoek 'soft contact' De zachte materialen van Jacco Snoeijer
Plakkerige gels en andere zachte materialen gedragen zich aan een oppervlak eigenlijk net zo als een vloeistof. Dat is verrassend, en opent de mogelijkheid om de fysica van vaste stoffen te koppelen aan die van vloeistoffen en ‘soft matter’, voor bijvoorbeeld het printen van laagjes van uiteenlopende materialen. UT-hoogleraar Jacco Snoeijer heeft hiervoor nu een Vici-subsidie ontvangen van NWO.
Adequate upscaling thanks to surface roughness
The UT news covers our new publication in Nature Physics on turbulence research. Turbulentie in oceanen, in luchtstromen of in de industrie is al snel miljarden malen sterker dan je in een lab kunt bereiken. De experimenten in het lab laten zich niet eenvoudig opschalen. Toch is er een, tot nu toe theoretisch, regime waarin dat wél kan. Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn erin geslaagd, dit ‘asymptotisch ultieme regime’ van turbulentie te bereiken. Dat doen ze door ribbels aan te brengen op een oppervlak waarlangs turbulente vloeistof stroomt. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in Nature Physics van 12 februari.
Varghese Mathai (University of Twente) wins the Best Research Prize (2017) by the European Cooperation in Science and Technology (COST)
Varghese Mathai (University of Twente) wins the Best Research Prize (2017) by the European Cooperation in Science and Technology (COST) in recognition of his work on "Buoyant particles in turbulent flows". The prize is meant for PhD students, postdocs (PD) or academic staff members who qualify as Early Stage Researchers (ESR) whose career spans less than 8 years from the PhD defense. The prize aims to promote the commitment of young investigators for excellence in performing and communicating research on flowing matter. The COST program covers topics including complex fluids, active matter, and complex flows.
3D printen van microdruppels met levende cellen: Nieuwe techniek UT is snel en flexibel
Dankzij de nieuwe techniek ‘in-air microfluidics’ slagen onderzoekers van de Universiteit Twente erin, structuren te printen met levende cellen. Deze bijzondere techniek maakt het mogelijk om zeer snel en ‘on-the-fly’ printbare micro-bouwblokjes te maken die levensvatbaar zijn en bijvoorbeeld te gebruiken voor de reparatie van beschadigd weefsel. De onderzoekers presenteren hun vinding in Science Advances van 31 januari. Microfluidics gaat over het manipuleren van vloeistofdruppels met een grootte tussen een micrometer (een duizendste van een millimeter) en een millimeter. Meestal gebeurt dit in speciale chips met vloeistofkanalen. Hoewel zo'n chip veel mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld emulsies te maken - druppels met daarin een andere stof - blijft de snelheid waarmee de druppels eruit komen typisch beperkt tot microliters per minuut. Voor de meeste klinische en industriële toepassingen is dat niet snel genoeg: het produceren van slechts een kubieke centimeter duurt momenteel ongeveer 1000 minuten, bijna 17 uur. Met de nu gepresenteerde techniek kan het in enkele minuten.
Alexander Blass wins Flow simulation Visualization Competition 2017
Alexander Blass of the University of Twente has won the Visualization Competition 2017 with a visualization of direct numerical simulations of sheared thermal convection. The prize was awarded at the Super D Event on December 12, 2017.
Myrthe Bruning wint de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde
Myrthe Bruning (Universiteit Twente) wint een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van 5.000 Euro voor haar fundamentele onderzoek naar hoe druppels samenvloeien en de eigenschappen die daarin een rol spelen. Zo kwam ze tot een nieuwe theorie. Myrthe onderzocht wat twee druppels met een net iets andere samenstelling doen als ze elkaar ontmoeten. Versmelten ze, hoe lang duurt dat proces en waardoor ontstaan verschillen in dat versmeltingsproces? Ze bestudeerde dit proces eerst voor twee verschillende soorten vloeistoffen: een druppel water en een druppel water met een oppervlakte-actieve stof (‘zeep’).
UT Professor Detlef Lohse was appointed as a consultant professor to Northwestern Polytechnical University Xi'an China
On the afternoon of 30th October, the appointment ceremony was held in international meeting centre of Northwestern Polytechnical University, Prof. Detlef Lohse from University of Twente in Netherlands, as oversea academic master in “Aircraft Complex Flow and Control Discipline Innovation Basement”, was appointed as a consultant professor.

Executive vice president Huang Wei, delegates from aviation college, science school, science and technology management department and international cooperation department attended the appointment ceremony. Prof. Yang Zhichun, Dean of the Institute of Aeronautics, briefed the delegates on the academic achievements of Prof. Detlef Lohse.

Huang Wei on behalf of the university, welcomed the joining of Prof. Lohse. He expected that the joining of Professor Lohse will promote the communication and collaboration between Northwestern Polytechnical University and high level universities in Netherlands and boost the international influence of Northwestern Polytechnical University. Prof. Lohse was honoured to be a consultant professor for Northwestern Polytechnical University. He has already built stable, long-termed collaborations with several professors from aviation school and science school of Northwestern Polytechnical University, and published several papers in Physics Review Letter and other journals. He expected a further collaboration in the future.

Prof. Detlef Lohse, UT-hoogleraar Physics of Fluids, ontvangt de Fluid Dynamics Prize 2017 van de American Physical Society (APS). Dit is een prijs voor de absolute wereldtop in de vloeistofdynamica
APS kent de prijs toe aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste voor het vak van vloeistofdynamica. Op de lijst winnaars staan grote namen, maar tot nu toe is de Fluid Dynamics Prize zelden gegaan naar onderzoekers buiten Amerika. De jury over de toekenning aan Lohse: “Vanwege diepgaande én brede bijdragen aan ons begrip van vloeistofturbulentie, meerfasenstroming, stroming van granulaire materie; vanwege uitzonderlijke bijdragen aan het opleiden van de toekomstige generatie vloeistoffysici en vanwege zijn langjarige rol in de internationale community van vloeistofdynamici.” Met 53.000 leden is APS een van de grootste organisaties voor fysici in de wereld. Via vele journals, conferenties en meetings, wil APS leading zijn in het ontsluiten van kennis over fysica. Naast de Prizes en Awards kent APS ook ‘Fellowships’ toe, een eer die Lohse in 2002 ten deel viel.
Werkzame periode van ruim een halve eeuw - Emeritus hoogleraar Leen van Wijngaarden
Jaarlijks nemen heel wat 65-jarigen afscheid van de UT, om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Onder hen zijn er ook veel die het strijdtoneel nooit helemaal verlaten. Ze blijven actief op allerlei terreinen en in allerlei uithoeken van de campus. In het jaar dat GEWIS, de personeelsafdeling voor gepensioneerden, veertig jaar bestaat maakt U-Today een serie over deze ‘diehards’. Aflevering 2: Emeritus hoogleraar Leen van Wijngaarden.
The Ouzo Effect under the magnifying glass
Pour some water into your glass of ouzo or pastis, and the beverage will change from transparent to milky: this is the well-known 'Ouzo effect'. But what will happen if you simply place a drop of ouzo on a surface and wait? Scientists of University of Twente's Physics of Fluids group have studied the phenomena taking place, they distinguish four 'life phases' of the drop, within no more than a quarter of an hour. The results are published in the the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
UT-hoogleraar Detlef Lohse is aan de Tsinghua University in Beijing, China, benoemd tot Chair Professor of Fluid Engineering.
Tsinghua staat bekend als het ‘MIT van China’, de universiteit scoort hoog in de internationale rankings, zoals 35ste in de Times Higher Education ranking. De banden die de UT en Tsinghua hebben, zijn recent versterkt met de full-time benoeming van Chao Sun tot hoogleraar aan Tsinghua. Prof Sun is afkomstig uit de groep van Detlef Lohse. Behalve de inauguratie van Lohse, is er ook een Agreement of Cooperation ondertekend, met als partijen het Center for Combustion Energy van Tsinghua en de Physics of Fluids groep van de Universiteit Twente
ERC Advanced Grant voor Detlef Lohse - Diffusive Droplet Dynamics
Vloeistof-vloeistof extractie’ is in de chemie een belangrijk proces. Een stof die is opgelost in de ene vloeistof, verhuist naar de andere als de vloeistoffen met elkaar in contact komen. In bijvoorbeeld de verf- en de voedingsindustrie wordt deze techniek veel gebruikt, maar ook in chemisch analyse op microschaal. Toch is de dynamiek van het proces nog slecht begrepen. Dat maakt dat bestaande toepassingen vaak een ‘trial-and-error’ karakter hebben, maar het gebrek aan kennis remt ook nieuwe toepassingen. Detlef Lohse, hoogleraar Physics of Fluids aan de Universiteit Twente, wil die kloof overbruggen met nieuwe theorie en experimenten op het gebied van diffusive droplet dynamics. Hij gaat dat doen voor processen op een schaal die loopt van nanometers tot meters.
Official Opening Max Planck Center University of Twente - Complex Fluid Dynamics
By joining forces, the University of Twente and the Max Planck Society establish a world class center on fluid dynamics, the first Max Planck Center with a location in The Netherlands. The excellent research groups, combining very powerful lab facilities, will attract young scientific talent to do research at the new Center. The Max Planck - University of Twente Center for Dynamics and Self-Organization in Göttingen, the Max Planck Institute for Polymer Research in Mainz and two research groups of the University of Twente: Physics of Fluids and BIOS Lab-on-a-chip. The Center is an initiative of Prof. Detlef Lohse (UT) and Prof. Eberhard Bodenschatz (MPIDS Göttingen).
Giant Soap Bubbles
How large can you make a soap bubble? And what is its shape? A collaboration between researchers from the University of Twente and the Ecole Polytechnique in France reveals the physics of giant soap bubbles.
Een waterdruppel die ‘van buitenaf’ bevriest, laat een boeiende serie snelle fysische verschijnselen zien voordat hij met geweld explodeert
De UT-onderzoekers hebben een bolvormig druppeltje gemaakt door het water op een hydrofoob oppervlak te plaatsen. In de vacuümkamer waarin het is geplaatst, wordt de temperatuur via verdampingskoeling tot onder het vriespunt gebracht; de druppel is ‘supergekoeld’ maar bevriest nog niet. De vorming van het eerste ijskristal in de druppel wordt geforceerd door de vloeistof even ‘aan te tikken’ met een tip van zilverjodide. Heel snel vormt zich een schil van ijs. Die schil wordt, van buiten naar binnen, dikker. Uit videobeelden blijkt dat er scheurtjes ontstaan in de schil, er ontstaat een piekvormig uitsteeksel, onder het oppervlak cavities: holten met damp. Nadat al wat ijsschilfers zijn afgeschoten, explodeert uiteindelijk de hele druppel in een aantal fragmenten met snelheden van ongeveer 1,5 m/s (5,4 km/h).
Prof. Detlef Lohse, hoogleraar Physics of Fluids aan de Universiteit Twente, is verkozen tot lid van de National Academy of Engineering (NAE) in de Verenigde Staten.
De uitzonderlijke eer valt hem ten deel vanwege zijn ‘distinguished contributions’ op het gebied van fundamentele vloeistofprocessen, vooral turbulentie, sonoluminescentie, druppels en nanobellen op een oppervlak. Leden van de NAE geven blijk van pionierswerk in hun vak en leveren bijdragen die outstanding zijn. De National Academy of Engineering is opgericht in 1964, is deel van de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. In de selectie van nieuwe leden van begin februari 2017 heeft NAE 84 Amerikaanse leden toegelaten en 22 buitenlandse leden. Leden melden zich niet zelf, ze worden voorgedragen door peers. De NAE, met ruim 2000 leden, heeft nu zeven Nederlandse leden, onder wie elektronica-expert prof Simon Middelhoek. Mensen als Bill Gates, Lee Iacocca, Vint Cerf en George Whitesides zijn ook lid van de NAE.
Océ investeert samen met FOM, TU/e en UT in de toekomst van de inkjet-technologie
Vandaag is op het hoofdkantoor van Océ in Venlo het officiële startsein gegeven voor een onderzoeksprogramma naar inkjet ter waarde van 6,3 miljoen euro. De kennis die dit oplevert, gaat gebruikt worden om nieuwe generaties Océ-printers te ontwikkelen. De resultaten kunnen ook worden gebruikt voor het 'jetten' van andere materialen dan inkt. High-speed jettechnologie kan in principe in digitale productietechnieken worden toegepast en dit zou een revolutie betekenen voor hoe wij dingen maken.
Gravity: playing games with fluid experts
More than a year Varghese Mathai spent in the Twente Water Tunnel at the UT. The doctoral degree candidate pursued there the missing link in his theory on fast-flowing water. Ultimately he discovered the role of a simple force of nature: gravity.
UT krijgt Max Planck-centrum
De UT is de eerste universiteit van Nederland, en de zesde in Europa, die een dergelijke verbintenis aangaat met het MPG. Het gerenommeerde Duitse instituut koos voor de UT vanwege de topprestaties van twee UT-vakgroepen op het gebied van vloeistoffysica: die van de Duitse hoogleraar Detlef Lohse en ‘nano-professor’ Albert van den Berg. Deze vakgroepen onderhouden nu al intensieve contacten met de Max Planck-instituten in Göttingen en Mainz.
UT research shows 'dramatic difference' between large and small bubbles
Blowing bubbles underneath a ship’s hull, causes them to be pushed against the surface. In the surface layer between the ship and water, these air bubbles cause less friction: it’s also known as air lubrication. In practice, friction can be reduced 20 percent, with a huge impact on fuel consumption and CO2 emission. The precise mechanism is still unknown, as the local water flow is complex and turbulent. As the UT scientists prove now: the size of the bubbles make a big difference: tiny bubble don’t have a net effect at all. This may seem counterintuitive, but large bubbles that can be deformed easily, give the strongest effect.
Boksen met tindruppels
Onderzoek naar de versnelling en vervorming van microscopisch kleine tindruppeltjes door een intense laserpuls leidt tot de eerste wetenschappelijke publicatie van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARNCL), in samenwerking met de Universiteit Twente en ASML. Zulke tindruppeltjes worden in de nieuwste apparaten van de chipmachinefabrikant ASML gebruikt om extreem ultraviolet (EUV) licht op te wekken. De onderzoekers publiceren hun bevindingen op 29 juli 2016 in het tijdschrift Physical Review Applied.
Science Daily: The Ouzo Effect under the magnifying glass
Pour some water into your glass of ouzo or pastis, and the beverage will change from transparent to milky: this is the well-known 'Ouzo effect'. But what will happen if you simply place a drop of ouzo on a surface and wait? Scientists of University of Twente's Physics of Fluids group have studied the phenomena taking place, they distinguish four 'life phases' of the drop, within no more than a quarter of an hour. The results are published in the the Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) of July 14.
Ontbijtwetenschap: omkering van het Cheerios effect, Onderzoek UT en Queen Mary University of London
Vloeistofdruppels op een vast maar zacht oppervlak, gaan de interactie aan via het ‘omgekeerde Cheerios effect’, dat zodanig is te besturen dat de druppels samensmelten of juist van elkaar af bewegen. Onderzoekers van onder meer het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente en de Queen Mary University of London publiceren over het opmerkelijke effect in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Unieke samenwerking gaat alle aspecten van het inktjetproces blootleggen
FOM, Océ, UT en TU/e starten fundamenteel onderzoek dat twaalf jaar moet gaan lopen Stichting FOM, Océ, Universiteit Twente (UT) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) tekenden eind mei de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw FOM Industrial Partnership Programme (IPP), 'Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet printing'. Het omvangrijke onderzoek moet tot meer begrip leiden van de wisselwerking tussen de gejette druppels en papier, en de ontwikkeling van een nieuwe generatie inktjetprinters mogelijk maken. Het programma omvat twee programmalijnen. Uniek is dat de vier betrokken partijen de krachten hebben gebundeld om tot een coherent programma te komen; ze brengen de financiering eveneens gezamenlijk op. De totale omvang van het programma bedraagt 6,3 miljoen euro. Programmaleider is prof.dr. Detlef Lohse (UT).
Benoeming deeltijdhoogleraar Medical Ultrasound Imaging at PoF
Professor dr. ir. Chris de Korte is per 1 juni aan de UT benoemd tot deeltijdhoogleraar Medical Ultrasound Imaging voor een periode van 5 jaar.
Dr. Martin van der Hoef docent van het jaar 2016
Centrale Onderwijsprijs docent van het jaar Martin van der Hoef ATLAS De titel ‘docent van het jaar 2016’ gaat naar Martin van der Hoef (scheikundige technologie, ATLAS). Hij troefde in de finale van de Centrale Onderwijsprijs Janneke Alers (biomedische technologie, gezondheidswetenschappen) en Erik Faber (creative technology) af.
Viermaal 'Vidi' voor UT-onderzoekers - From TNW-PoF Dr. Richard Stevens
Dr. Richard Stevens, groep Physics of Fluids (MESA+) wil fysische modellen ontwikkelen om de prestaties van windparken te verbeteren. Nu is het nog zo dat in een windpark ‘zog-effecten’ optreden: de ene windmolen kan daardoor de elektriciteitsproductie van de ander ernstig beperken. Stevens gebruikt grote computersimulaties om deze effecten te analyseren en uiteindelijk simpele optimalisatiemodellen te ontwikkelen. Recent is hij ook benoemd als ‘tenure tracker’ in het programma ‘Computational sciences for energy research’ van Shell, NWO en FOM.
Dr. Richard Stevens Winner of the 2015 Corrsin-Kovasznay Outstanding Paper Award
Richard will be awarded at the Johns Hopkins University Baltimore. Title: "Large-eddy simulation study of the logarithmic law for second- and higher-order moments in turbulent wall-bounded flow" Hosted By: Charles Meneveau (ME). The "Corrsin-Kovasznay Outstanding Paper Award" recognizes a young JHU scholar who is lead author of a recent paper in fluid mechanics for the work's excellence, originality and potential impact. The award honors two great Johns Hopkins fluid dynamicists, the late Professor Stanley Corrsin and the late Professor Leslie Kovasznay. A number of alumni and friends have come together and established a fund for this award.
Richard Stevens tenure tracker in energieonderzoek: Onderzoek turbulentie windmolenparken
Onderzoeker Richard Stevens, die eerder als FOM YES!-fellow onderzoek heeft gedaan in Baltimore, komt terug naar de groep Physics of Fluids (MESA+ Instituut voor Nanotechnologie) van de Universiteit Twente. Hij wordt er tenure tracker in het programma ‘Computational sciences for energy research’ van Shell, NWO en FOM. Stevens gaat onderzoek doen naar de turbulente windstroming in grote windmolenparken.
Nano-laagje ónder een zwevende druppel in beeld
UT-onderzoek geeft beter inzicht in 'Leidenfrost-effect' Waterdruppels boven een gloeiendhete plaat, die niet meteen verdampen maar blijven rondzweven: experimenten die het zogenaamde ‘Leidenfrost’-effect laten zien, staan garant voor mooie beelden. Voor het eerst hebben onderzoekers van de Physics of Fluid groep van de Universiteit Twente (MESA+ Instituut voor Nanotechnologie) het dunne laagje in beeld gebracht ónder de druppel, op het moment dat die op de plaat valt. Ze kunnen het effect daarmee nog beter verklaren en hebben hun bevindingen gepubliceerd in Physical Review Letters.
Leen van Wijngaarden Prize 2015 for Prof. Dr. Jacco Snoeijer
On 17 February 2016 Prof. Dr. Jacco Snoeijer (Physics of Fluids group UT & TU/e) was presented with the Leen van Wijngaarden Prize for his excellent work on the dynamics of wetting and moving contact lines. The 2015 Prize will be awarded to Professor Snoeijer at the Burgers Symposium, which will be held at conference centre ‘De Werelt’ in Lunteren on 16 – 17 June 2016. At this occasion, the Prize winner will be giving a presentation about his scientific work. The Leen van Wijngaarden Prize for excellence in Fluid Mechanics is awarded every four years for a researcher less than 40 years of age affiliated with one of the groups of the JM Burgerscentrum. The prize is intended for an important and interesting contribution to fluid mechanics. It was named in honor of Leen van Wijngaarden, professor emeritus at the University of Twente. The prize consisted of €5.000,- and a certificate citing the contributions made by the recipient.
"Ik zie wat jij niet ziet": De druppels van Dr. Hanneke Gelderblom
Natuurkundige Dr. Hanneke Gelderblom (TU Twente) schiet met een laser op druppels, een proces van nanoseconden. Ze legt dit vast met een speciale high speed camera waardoor je zelfs de kleinste spetter kan zien ontstaan. Hanneke werkt samen met ASML, een bedrijf dat deze techniek toepast om nog kleinere en snellere computerchips te ontwikkelen.
UT-postdoc Claas Willem Visser met Rubiconbeurs naar VS
UT-postdoc Claas Willem Visser (Physics of Fluids) mag twee jaar lang onderzoek gaan doen aan de Harvard University in de Verenigde Staten. Visser is een van de zestien jonge wetenschappers in ons land aan wie gisteren een Rubiconbeurs is toegekend. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten gaat Visser, die in december 2014 promoveerde en onlangs door de UT werd benoemd tot meest succesvolle promovendus in de media, nieuwe mogelijkheden van het 3D printen onderzoeken. ‘3D printen wordt al volop toegepast. Alleen gebeurt dat nu nog vooral in plastic. Ik ga onderzoeken hoe je ‘moeilijke’ materialen, zoals levende cellen of metalen, het beste kunt printen’, laat Visser weten.
KHMW Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde 2015 voor Martin Klein Schaarsberg
Martin Klein Schaarsberg won de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van 5.000 euro. Belangrijke criteria voor de afstudeerprijs zijn het innovatieve karakter, de theoretische onderbouwing en de betekenis voor de maatschappij. Klein Schaarsberg studeerde af in de Technische Natuurkunde. Hij ontwikkelde een nieuwe meetmethode om de temperatuur te meten onder een sterk verhit oppervlak dat gekoeld wordt met een vloeistof.
"Ik zie wat jij niet ziet" De waterdruppels van Dr. Versluis
Hoe raakt een druppel het water? Voor onze ogen gaat dat te snel om te zien, maar niet voor hoogleraar Michel Versluis (Physics of Fluids, Universiteit Twente). Hij vangt de schoonheid van dit moment met de Brandaris, de snelste camera ter wereld die gewoon in Twente staat.
Sander Huisman kandidaat Simon Stevin Gezel 2015
UT-alumnus Sander Huisman is een van de drie genomineerden voor de titel Simon Stevin Gezel 2015. Voor de titel Simon Stevin Gezel 2015 zijn drie kandidaten geselecteerd: Sander Huisman, Daniele Raiteri en Branko Šavija. Zij strijden om de titel tijdens het jaarcongres van STW op 5 november 2015. Daar presenteren zij hun promotieonderzoek, waarna het publiek een winnaar aanwijst. Huisman (Master Natuurkunde 2010 Universiteit Twente) onderzocht de werking van turbulente stromingen.
Sander Huisman winner of the KIVI prize Charles Hoogendoorn Award for Fluid Mechanics 2015
Winner of the KIVI prize “Charles Hoogendoorn Award for Fluid Mechanics 2015” is:

Dr. Sander Huisman
PhD thesis: Taylor-Couette turbulence
Thesis co-supervisors: Prof. Detlef Lohse and Prof. Chao Sun

This KIVI prize for the best PhD thesis defended in the Netherlands in the academic year 2014 – 2015 will be awarded at the Burgers Symposium 2016, which will take place on 16 & 17 June 2016 in Lunteren.

Surfende druppels in Nature Communications
Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn erin geslaagd duidelijk in kaart te brengen waarom druppels op zachte, zompige oppervlakten anders reageren dan op harde oppervlakten. Een waterdruppel beweegt bijvoorbeeld heel anders over een gelatinepudding dan over glas, maar er is in de wetenschap nooit eerder onderzocht hoe dit werkt. Beter begrip van dit fenomeen is van belang voor een scala aan toepassingen waar druppels en extreem zachte, vervormbare materialen in contact komen, zoals bij 3D printen, zachte contactlenzen of sauzen zoals mayonaise. Het resultaat werd gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.
Fysici verbeteren lichtbron chipmachine; vuren op water
ASML levert de eerste vijftien chipmachines die structuren op silicium schrijven met behulp van extreem ultraviolet licht. De revolutionaire techniek kent nog wel een kinderziekte: het vermogen van de lichtbron is minimaal. Een team fysici van de Universiteit Twente vuurt met een laser op waterdruppels om daar iets aan te doen.
Prof. Detlef Lohse appointed as External Member of the Max Planck Institute for Dynamics und Self-Organisation
Long-standing cooperation leads to membership

Professor Dr. Detlef Lohse of the University of Twente in the Netherlands was appointed as External Member of the Göttingen Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organisation at the 66th Annual Meeting of the Max Planck Society in Berlin on 17th-18th June. At the same time he was appointed as Member of the Max Planck Society (MPG). The MPG hereby acknowledges the long-standing, intensive cooperation between the internationally-renowned physicist and the Max Planck Institute.

“In Detlef Lohse, we are happy to welcome an excellent scientist to our Institute”, underlines Eberhard Bodenschatz. Lohse received the George K. Batechelor Prize in 2012, which is awarded every four years and is considered to be the Nobel Prize in FluidDynamics. . In 2005, Lohse received the Spinoza Prize, which represents the Dutch equivalent of the German Leibnitz Prize.

Detlef Lohse has been the Professor for Fluid Physics at the University of Twente in Enschede (NL) since 1998. His areas of research are closely connected with that of the Goettingen Max Planck Institute, , particularly with the Department of Hydrodynamics, Structure Formation and Biocomplexity, led by Director Professor Eberhard Bodenschatz. While the group around Professor Bodenschatz investigates thermally driven turbulence in experiments in the Göttingen Turbulence Facility, Professor Lohse’s Department delivers the theoretical foundations and numerical simulations for these experiments. In addition, Lohse and his colleagues carry out experiments on turbulent flow s between rotating cylinders.. Both the Twente and the Goettingen experiments led to the discovery of the so-called ‘ultimate turbulence regime’, which is physically very similar in these two different systems.

Researchers 3D Print Tiny Gold & Copper Structures Using a Laser-Induced Forward Transfer Process
In a perfect world, at least from a manufacturer’s standpoint, metal 3D printing would be as cheap, easy, and efficient as printing with thermoplastics on a desktop machine. We are still at a very early stage of research and development within the entire 3D printing space, much less the metal 3D printing space, but researchers around the world are working diligently to improve efficiencies of such technology.
Het praktische nut van koffiekringen
Een koffiedruppel die opdroogt, laat een donkere kring achter. Dit koffievlekverschijnsel wordt nu gebruikt voor een eenvoudige malariatest en om fotonische kristallen te laten groeien. Hightech met huiselijke ergernis.
Oratie Michel Versluis: Druppels en bellen op de golven van geluid
Een minuscuul belletje dat landt op een bloedprop die de zuurstofvoorziening in de hersenen blokkeert en waarmee je vervolgens de prop op kunt blazen met behulp van ultrageluid. Of ultrakleine druppels die zich hechten aan een tumor en ter plekke chemotherapie toedienen, zonder schadelijke bijwerkingen in de rest van het lichaam. Verre toekomstmuziek? Niet als het aan natuurkundige Michel Versluis ligt. Eenvoudig is het niet, maar alle basisingrediënten zijn al beschikbaar. Op 21 mei spreekt Versluis zijn intreerede uit aan de Universiteit Twente.
Bubbles dilemma solved after more than twenty years
It was a question that has kept physicists and chemists busy for more than twenty years. Why can tiny bubbles in a liquid supersaturated with gas remain stable for weeks, while according to theoretical expectation they should disappear in a fraction of a second? Prof. dr. ir. Detlef Lohse from the University of Twente's MESA+ research institute found the answer. The research was recently published in the scientific journal Physical Review E (Rapid Communication).
Leen and Chao in Mexico - Oaxaca IUTAM Symposium on Dynamics of bubbly flows March 2015

Bachelor Assignments
This year's bachelor assignments are now online! Please have a look!
'Nature' 365 days: Images of the year
Incredible discoveries in 2014 arose from researchers' relentless pursuit of answers about the world. From the far reaches of space to the depths of the oceans, Nature's selection of this year's most striking images document both natural disasters and technological wonders.
Inaugural Lecture by Professor Dr Jens Harting
De meeste fysieke fenomenen kun je pas verklaren als je op moleculair niveau begrijpt wat er gebeurt. Om trombose te kunnen voorkomen, moet je bijvoorbeeld diepgaande kennis hebben over hoe individuele bloedcellen zich in aders gedragen. En om te begrijpen hoe je inktjet printers kunt verbeteren, is het van belang dat je goed begrijpt wat de interactie is tussen inktdruppels en de buisjes waarin de inkt wordt aangevoerd. Computersimulaties zijn een belangrijk wapen in de strijd naar deze fundamentele kennis. Prof. dr. Jens Harting werkt bij onderzoeksinstituut MESA+ aan state-of-the-art computersimulaties op het gebied van microfluïdica. Op 11 december spreekt hij zijn intreerede uit aan de Universiteit Twente.
Laser impact on a drop (Award winning entry 2014) APS-DFD Gallery of Fluid Motion
The energy deposition in a liquid drop on a nanosecond time scale by impact of a laser pulse can induce various reactions, such as vaporization or plasma generation. The response of the drop can be extremely violent: The drop gets strongly deformed and propelled forward at several m/s, and subsequently breaks up or even explodes. These effects are used in a controlled manner during the generation of extreme ultraviolet (EUV) light in nanolithography machines for the fabrication of leading-edge semiconductor microchips. Detailed understanding of the fundamentals of this process is of key importance in order to advance the latest lithography machines. In this video we show the impact of a focused laser pulse onto a millimeter-size drop in a regime comparable to what can be found in lithography machines. The drop’s life was recorded for various impact conditions by high-speed imaging at 20000 frames per second (FPS). The high reproducibility of the dynamics allowed us to use stroboscopic illumination with nanosecond exposure times leading to an effective frame rate of 10 million FPS. We present a scaling law and compare experimental results to numerical simulations, in order to show how the drop is propelled and deformed.
Ultrageluid stuwt ‘reparatiecellen’ naar het hart
Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een manier gevonden om stamcellen via de bloedbaan direct naar het hart te sturen. In het hart gedragen de cellen zich als reparateurs en herstellen ze schade die door een hartinfarct is veroorzaakt. Door deze ontdekking kunnen patiënten na een hartinfarct een betere pompfunctie behouden, waardoor hun overlevingskans stijgt en de kwaliteit van leven aanzienlijk kan toenemen. Tom Kokhuis van de afdeling Biomedical Engineering van het Thorax centrum promoveert 19 november op zijn onderzoek naar deze nieuwe techniek. Promotoren van het proefschrift zijn Ton van der Steen en Nico de Jong van het Erasmus Mc en Michel Versluis van de Physics of Fluids groep van de Universiteit Twente.
FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2014 voor drogende druppels van Hanneke Gelderblom
De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2014 is gewonnen door dr.ir. Hanneke Gelderblom. Zij krijgt deze prijs ter waarde van 10.000 euro voor haar proefschrift met de titel 'Fluid flow in drying drops' waarop zij cum laude promoveerde aan de Universiteit Twente, bij prof.dr. Detlef Lohse en prof.dr.ir. Jacco Snoeijer. De prijs zal worden uitgereikt op 20 januari 2015, tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven.
Tide Microfluidics grote winnaar COMS 2014
Tide Microfluidics, spin-off van het MESA+ instituut voor nanotechnologie van de Universiteit Twente, is tijdens COMS 2014 in Salt Lake City (VS) in de prijzen gevallen. Het jonge, innovatieve bedrijfje won tijdens de grote, internationale conferentie over commercialisatie van nanotechnologie zowel de publieksprijs als de Young Technology Award van 5.000 dollar. Tide Microfluidics maakt echo’s twintig keer scherper waardoor een arts sneller en nauwkeuriger een diagnose kan stellen. Dit doen ze door minuscule belletjes te maken die het geluid van de echomachine optimaal reflecteren. Hierdoor zijn de kleinste structuren in organen zichtbaar te maken.
Een druppel op een ijskoude plaat
Een druppel op een ijskoude plaat heeft duidelijk meer effect dan een druppel op een gloeiende plaat: de druppel bevriest in een opmerkelijke puntige vorm. Onderzoekers van de Universiteit Twente (MESA+, Physics of Fluids) hebben, samen met collega’s uit Parijs, Brussel en München, uitgezocht hoe deze vorm ontstaat, met videobeelden en wiskundige modellen. Inzicht in de manier waarop druppels stollen is bijvoorbeeld belangrijk voor een goede beheersing van 3D-printtechnieken. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het toonaangevende vakblad Physical Review Letters, van begin augustus.
Multiple states in highly turbulent Taylor–Couette flow
The ubiquity of turbulent flows in nature and technology makes it of utmost importance to fundamentally understand turbulence. Kolmogorov’s 1941 paradigm suggests that for strongly turbulent flows with many degrees of freedom and large fluctuations, there would only be one turbulent state as the large fluctuations would explore the entire higher dimensional phase space. Here we report the first conclusive evidence of multiple turbulent states for large Reynolds number, Re (10^6) (Taylor number Ta (10^12)) Taylor–Couette flow in the regime of ultimate turbulence, by probing the phase space spanned by the rotation rates of the inner and outer cylinder. The manifestation of multiple turbulent states is exemplified by providing combined global torque- and local-velocity measurements. This result verifies the notion that bifurcations can occur in high-dimensional flows (that is, very large Re) and questions Kolmogorov’s paradigm.
Velocity Profile inside Piezoacoustic Inkjet Droplets in Flight: Comparison between Experiment and Numerical Simulation
Inkjet printing deposits droplets with a well-controlled narrow size distribution. This paper aims at improving experimental and numerical methods for the optimization of drop formation. We introduce a method to extract the one-dimensional velocity profile inside a single droplet during drop formation. We use a novel experimental approach to capture two detailed images of the very same droplet with a small time delay. The one-dimensional velocity within the droplet is resolved by accurately determining the volume distribution of the droplet. We compare the obtained velocity profiles to a numerical simulation based on the slender jet approximation of the Navier-Stokes equation and we find very good agreement.
PNAS: Doorbraak in medische akoestiek: Opsporen van tumoren en lokale toediening van medicijnen eenvoudiger
Onderzoekers van de Universiteit Twente, TU Delft en het Erasmus MC hebben een doorbraak bereikt op het gebied van medisch ultrageluid. Minuscule nanodruppels kunnen sinds kort worden geactiveerd voor diagnostiek (opsporen van tumoren) en therapie (lokale toediening van medicijnen) onder instraling van ultrageluid. De doorbraak in de medische akoestiek wordt deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke toptijdschrift PNAS. Nanodruppels met een kookpunt lager dan de lichaamstemperatuur raken na injectie oververhit, maar verdampen niet spontaan door een dun schilletje dat om de druppel wordt aangebracht. In het lichaam kunnen de druppels door hun kleine afmeting uit de bloedbaan treden en bijvoorbeeld in het lekke vatenstelsel van tumoren terechtkomen. Door een intense puls ultrageluid verdampen de druppels en vormen ze kleine gasbelletjes. Vervolgens worden ze met een echoapparaat efficiënt in beeld gebracht. Ook kunnen op deze manier giftige medicijnen die in de druppels worden meegevoerd in de tumor worden afgegeven. Dat geeft geen schadelijke bijwerkingen op gezond weefsel in de rest van het lichaam; een plaatselijke en gecontroleerde vorm van chemotherapie.
NWO Zwaartekracht awarded: Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion
Solar fuels, biomassa: de manier waarop we in de toekomst brandstoffen en chemicaliën maken gaat drastisch veranderen. De groepen van Albert van den Berg en Detlef Lohse (MESA+ Instituut voor Nanotechnologie) gaan hierin een belangrijke rol spelen, in een nieuw consortium samen met collega’s uit Utrecht en Eindhoven. Hiervoor is de komende tien jaar 31,9 miljoen beschikbaar vanuit het Zwaartekrachtprogramma van het ministerie OCW en NWO.
Maurice Hendrix wint Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde
Op 29 november ontvangt ir. Maurice Hendrix een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van €5000. Afgelopen juni voltooide Hendrix cum laude zijn master Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente. Voor zijn afstuderen onderzocht Hendrix hoe waterdruppels zich gedragen wanneer ze in een vloeistofbad vallen. Hij wist deze complexe werkelijkheid te vangen in een computersimulatie. Hendrix verrichtte zijn afstudeeronderzoek bij het instituut MESA+ voor nanotechnologie, van de Universiteit Twente.
Excellente UT'ers beloond voor fundamenteel onderzoek
Drie wetenschappers van de Universiteit Twente hebben een Europese Consolidator Grant ontvangen. Jeroen Cornelissen, Alexander Brinkman en Jacco Snoeijer, allen wetenschappers van het instituut MESA+ voor nanotechnologie, ontvangen deze subsidie van twee miljoen euro. De ERC Consolidator Grants worden jaarlijks door de European Research Council toegekend aan wetenschappers die excellent, fundamenteel onderzoek verrichten. Wetenschappers die zich in de fase van zeven tot twaalf jaar na hun promotietraject bevinden, komen hiervoor in aanmerking. De Universiteit Twente heeft een erg succesvolle rate als het gaat om de Consolidator Grants. 21 procent van de aanvragen is goedgekeurd. Het gemiddelde in Europa is tien procent en in Nederland veertien procent.
Contrastvloeistoffen op maat, jongste loot Twentse Nanobedrijven, Tide Microfluidics.
Contrastvloeistoffen op maat, jongste loot Twentse Nanobedrijven, Tide Microfluidics.
STW Valorisation Grant honored to Michel Versluis
BuBCLEAN Controlled ultrasonic cleaning technology for challenging applications using microbubbles.
PRL: Influence of Droplet Geometry on the Coalescence of Low Viscosity Drops
Onderzoekers van de Universiteit Twente lieten binnen een project van Technologiestichting STW, mede gefinancierd door FOM, zien hoe druppels op een oppervlak samenvloeien. Dat is onder andere nuttige kennis voor printerfabrikant Océ. Die gebruikt dit resultaat om te voorspellen hoe inkt uit een inkjetprinter zich gedraagt als het wordt geprint op complexe materialen. De bevindingen verschijnen op 1 oktober in de online editie van Physical Review Letters.
Two turbulence facilities join European research network - EuHIT
Two unique turbulence facilities from the University of Twente, that are co-financed by FOM, have been selected to be part of a new European research consortium. The large network, the European High-Performance Infrastructures in Turbulence (EuHIT), is set up to make the best research facilities freely available to European researchers from academia and industry.
PoF - winner of the New Journal of Physics (NJP) video abstract prize 2013
We are pleased to announce that Vivek N Prakash, Yoshiyuki Tagawa, Enrico Calzavarini, Julián Martínez Mercado, Federico Toschi, Detlef Lohse and Chao Sun have won the Video Abstract Competition with their video.
Nominatie Stevin Gezelprijs 2013 - Bram Verhaagen
Bram Verhaagen, verbonden aan onderzoeksinstituut MIRA van de Universiteit Twente, is één van de drie genomineerden voor de Simon Stevin Gezelprijs 2013. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende jonge onderzoeker. Verhaagen (27) werd geselecteerd voor zijn, onder leiding van Michel Versluis (Physics of Fluids) uitgevoerde onderzoek, ‘Ultraschoon met ultrasoon: wortelkanalen reinigen met ultrageluid.’ In oktober staat Verhaagen in de grote finale.
NJP video nominated for a prize
A video accompanying our recent article in the New Journal of Physics (2012 New J. Phys. 14 105017) has been shortlisted (one among six) for a prize, and a world-wide audience is voting.
Bellenmatras verlaagt weerstand op vloeistofchip
Onderzoekers van het onderzoeksinstituut MESA+ van de Universiteit Twente hebben met een minuscule 'vloeistofchip' voor het laten zien hoe kleine gasbelletjes de wrijving met een stromende vloeistof beïnvloeden. Deze kennis stelt wetenschappers in staat om de stromingsweerstand bij allerlei toepassingen waar vloeistof en gasbellen samenkomen gericht te manipuleren. Dit is onder meer nuttig bij de ontwikkeling van kunstmatige longen en bij het maken van cola. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke vakblad PNAS.
PRL: Why Surface Nanobubbles Live for Hours
We present a theoretical model for the experimentally found but counterintuitive exceptionally long lifetime of surface nanobubbles. We can explain why, under normal experimental conditions, surface nanobubbles are stable for many hours or even up to days rather than the expected microseconds. The limited gas diffusion through the water in the far field, the cooperative effect of nanobubble clusters, and the pinned contact line of the nanobubbles lead to the slow dissolution rate.
Wim Nieuwpoort Award 2012 for PoF researchers
Detlef Lohse, Roberto Verzicco, Rodolfo Ostilla Mónico and Erwin van der Poel have won the Wim Nieuwpoort Award 2012. This award is issued by the academic computing center in Amsterdam SARA and recognizes the most efficient use of high performance computing resources in the Netherlands over the past year.

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter