Show archive
Prof. Detlef Lohse, hoogleraar Physics of Fluids aan de Universiteit Twente, is verkozen tot lid van de National Academy of Engineering (NAE) in de Verenigde Staten.
De uitzonderlijke eer valt hem ten deel vanwege zijn ‘distinguished contributions’ op het gebied van fundamentele vloeistofprocessen, vooral turbulentie, sonoluminescentie, druppels en nanobellen op een oppervlak. Leden van de NAE geven blijk van pionierswerk in hun vak en leveren bijdragen die outstanding zijn. De National Academy of Engineering is opgericht in 1964, is deel van de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. In de selectie van nieuwe leden van begin februari 2017 heeft NAE 84 Amerikaanse leden toegelaten en 22 buitenlandse leden. Leden melden zich niet zelf, ze worden voorgedragen door peers. De NAE, met ruim 2000 leden, heeft nu zeven Nederlandse leden, onder wie elektronica-expert prof Simon Middelhoek. Mensen als Bill Gates, Lee Iacocca, Vint Cerf en George Whitesides zijn ook lid van de NAE.
Océ investeert samen met FOM, TU/e en UT in de toekomst van de inkjet-technologie
Vandaag is op het hoofdkantoor van Océ in Venlo het officiële startsein gegeven voor een onderzoeksprogramma naar inkjet ter waarde van 6,3 miljoen euro. De kennis die dit oplevert, gaat gebruikt worden om nieuwe generaties Océ-printers te ontwikkelen. De resultaten kunnen ook worden gebruikt voor het 'jetten' van andere materialen dan inkt. High-speed jettechnologie kan in principe in digitale productietechnieken worden toegepast en dit zou een revolutie betekenen voor hoe wij dingen maken.
Gravity: playing games with fluid experts
More than a year Varghese Mathai spent in the Twente Water Tunnel at the UT. The doctoral degree candidate pursued there the missing link in his theory on fast-flowing water. Ultimately he discovered the role of a simple force of nature: gravity.
UT krijgt Max Planck-centrum
De UT is de eerste universiteit van Nederland, en de zesde in Europa, die een dergelijke verbintenis aangaat met het MPG. Het gerenommeerde Duitse instituut koos voor de UT vanwege de topprestaties van twee UT-vakgroepen op het gebied van vloeistoffysica: die van de Duitse hoogleraar Detlef Lohse en ‘nano-professor’ Albert van den Berg. Deze vakgroepen onderhouden nu al intensieve contacten met de Max Planck-instituten in Göttingen en Mainz.
UT research shows 'dramatic difference' between large and small bubbles
Blowing bubbles underneath a ship’s hull, causes them to be pushed against the surface. In the surface layer between the ship and water, these air bubbles cause less friction: it’s also known as air lubrication. In practice, friction can be reduced 20 percent, with a huge impact on fuel consumption and CO2 emission. The precise mechanism is still unknown, as the local water flow is complex and turbulent. As the UT scientists prove now: the size of the bubbles make a big difference: tiny bubble don’t have a net effect at all. This may seem counterintuitive, but large bubbles that can be deformed easily, give the strongest effect.
Boksen met tindruppels
Onderzoek naar de versnelling en vervorming van microscopisch kleine tindruppeltjes door een intense laserpuls leidt tot de eerste wetenschappelijke publicatie van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARNCL), in samenwerking met de Universiteit Twente en ASML. Zulke tindruppeltjes worden in de nieuwste apparaten van de chipmachinefabrikant ASML gebruikt om extreem ultraviolet (EUV) licht op te wekken. De onderzoekers publiceren hun bevindingen op 29 juli 2016 in het tijdschrift Physical Review Applied.
Science Daily: The Ouzo Effect under the magnifying glass
Pour some water into your glass of ouzo or pastis, and the beverage will change from transparent to milky: this is the well-known 'Ouzo effect'. But what will happen if you simply place a drop of ouzo on a surface and wait? Scientists of University of Twente's Physics of Fluids group have studied the phenomena taking place, they distinguish four 'life phases' of the drop, within no more than a quarter of an hour. The results are published in the the Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) of July 14.
Ontbijtwetenschap: omkering van het Cheerios effect, Onderzoek UT en Queen Mary University of London
Vloeistofdruppels op een vast maar zacht oppervlak, gaan de interactie aan via het ‘omgekeerde Cheerios effect’, dat zodanig is te besturen dat de druppels samensmelten of juist van elkaar af bewegen. Onderzoekers van onder meer het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente en de Queen Mary University of London publiceren over het opmerkelijke effect in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Unieke samenwerking gaat alle aspecten van het inktjetproces blootleggen
FOM, Océ, UT en TU/e starten fundamenteel onderzoek dat twaalf jaar moet gaan lopen Stichting FOM, Océ, Universiteit Twente (UT) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) tekenden eind mei de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw FOM Industrial Partnership Programme (IPP), 'Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet printing'. Het omvangrijke onderzoek moet tot meer begrip leiden van de wisselwerking tussen de gejette druppels en papier, en de ontwikkeling van een nieuwe generatie inktjetprinters mogelijk maken. Het programma omvat twee programmalijnen. Uniek is dat de vier betrokken partijen de krachten hebben gebundeld om tot een coherent programma te komen; ze brengen de financiering eveneens gezamenlijk op. De totale omvang van het programma bedraagt 6,3 miljoen euro. Programmaleider is prof.dr. Detlef Lohse (UT).
Benoeming deeltijdhoogleraar Medical Ultrasound Imaging at PoF
Professor dr. ir. Chris de Korte is per 1 juni aan de UT benoemd tot deeltijdhoogleraar Medical Ultrasound Imaging voor een periode van 5 jaar.