Fysica aan de koffietafel - Orde en wanorde in koffiekringen

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 78, 22–26 (2012)

Authors

Hanneke Gelderblom
Alvaro Marin
Detlef Lohse
Jacco Snoeijer

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

Rayleigh Benard convection conference 2018 rbc2018

Max Planck Gesellschaft

MCEC

Facebook
YouTube