Fysica aan de koffietafel - Orde en wanorde in koffiekringen

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 78, 22–26 (2012)

Authors

Hanneke Gelderblom
Alvaro Marin
Detlef Lohse
Jacco Snoeijer

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter