Bestaan er verschillende toestanden van volledig ontwikkelde turbulentie?

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 77, 4 (2011)

Authors

Detlef Lohse

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short