Clustering in een granulair gas: Maxwell's duivel op de korrel genomen

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 68, 22–25 (2002)

Authors

Jacobus Pieter van der Weele
Devaraj van der Meer
Detlef Lohse

BibTeΧ

Original
Standardized long
Standardized
Standardized short

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter