Springende Shampoo

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 72, 22 (2006)

Authors

Michel Versluis
Cor Blom
Devaraj van der Meer
Jacobus Pieter van der Weele
Detlef Lohse

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter