Impact Forces of Water Drops Falling on Superhydrophobic Surfaces

arΧiv
Physical Review Letters 129, 104501 (2022)

Authors

Bin Zhang
Vatsal Sanjay
Songlin Shi
Yiyuan Zhao
Cunjing Lv
Xi-Qiao Feng
Detlef Lohse

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short