NWO subsidie voor Turbulentie door ‘slimme’ deeltjes - Shaping turbulence with smart particles
Turbulentie, de alomtegenwoordige stromingstoestand, vertoont een sterke tendens om homogeen en isotroop te worden op kleine stromingsschalen. Met toepassing van ‘slimme’ deeltjes, geschikt voor beïnvloeding van de kleinste stromingsschalen, onderzoeken prof. dr. Roberto Verzicco dr. ir. Sander Huisman, dr. ir. Richard Stevens en prof. dr. Detlef Lohse (allen faculteit TNW) hoe ze nieuwe vormen van turbulentie kunnen ontwerpen en maken.
Go back to the news overview