Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde artikel
NTvN heeft in hun magazine over ons artikel in Physical Review Letters) een stuk geschreven. Zie het artikel van NTvN hier.
Go back to the news overview

The 32nd International Conference on High-Speed Imaging and Photonics ICHSIP-32

Max Planck Gesellschaft
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
Facebook
YouTube