ERC Advanced Grant voor Detlef Lohse - Diffusive Droplet Dynamics
Vloeistof-vloeistof extractie’ is in de chemie een belangrijk proces. Een stof die is opgelost in de ene vloeistof, verhuist naar de andere als de vloeistoffen met elkaar in contact komen. In bijvoorbeeld de verf- en de voedingsindustrie wordt deze techniek veel gebruikt, maar ook in chemisch analyse op microschaal. Toch is de dynamiek van het proces nog slecht begrepen. Dat maakt dat bestaande toepassingen vaak een ‘trial-and-error’ karakter hebben, maar het gebrek aan kennis remt ook nieuwe toepassingen. Detlef Lohse, hoogleraar Physics of Fluids aan de Universiteit Twente, wil die kloof overbruggen met nieuwe theorie en experimenten op het gebied van diffusive droplet dynamics. Hij gaat dat doen voor processen op een schaal die loopt van nanometers tot meters.
Go back to the news overview