Unieke samenwerking gaat alle aspecten van het inktjetproces blootleggen
FOM, Océ, UT en TU/e starten fundamenteel onderzoek dat twaalf jaar moet gaan lopen Stichting FOM, Océ, Universiteit Twente (UT) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) tekenden eind mei de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw FOM Industrial Partnership Programme (IPP), 'Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet printing'. Het omvangrijke onderzoek moet tot meer begrip leiden van de wisselwerking tussen de gejette druppels en papier, en de ontwikkeling van een nieuwe generatie inktjetprinters mogelijk maken. Het programma omvat twee programmalijnen. Uniek is dat de vier betrokken partijen de krachten hebben gebundeld om tot een coherent programma te komen; ze brengen de financiering eveneens gezamenlijk op. De totale omvang van het programma bedraagt 6,3 miljoen euro. Programmaleider is prof.dr. Detlef Lohse (UT).
Go back to the news overview