Benoeming deeltijdhoogleraar Medical Ultrasound Imaging at PoF
Professor dr. ir. Chris de Korte is per 1 juni aan de UT benoemd tot deeltijdhoogleraar Medical Ultrasound Imaging voor een periode van 5 jaar.
Go back to the news overview

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter