KHMW Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde 2015 voor Martin Klein Schaarsberg
Martin Klein Schaarsberg won de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van 5.000 euro. Belangrijke criteria voor de afstudeerprijs zijn het innovatieve karakter, de theoretische onderbouwing en de betekenis voor de maatschappij. Klein Schaarsberg studeerde af in de Technische Natuurkunde. Hij ontwikkelde een nieuwe meetmethode om de temperatuur te meten onder een sterk verhit oppervlak dat gekoeld wordt met een vloeistof.
Go back to the news overview